Arkivbindning Becker & Svanberg Bokbinderi AB
 
Historik och Företagsdata
Arkivbindning
Biblioteksservice
Reparation och Ombindning
Nybindning
tidskriftsinbindning
kontorsservice
uppklistringar
Varmprägling
Försäljning
Galleri
 
 

Inbindningar av arkivhandlingar, protokoll och diarier till myndigheter
är vår specialitet. Naturligtvis arbetar vi efter riksarkivets anvisningar.
Allt för att handlingarna ska finnas väl bevarade för framtiden.
Vi är noga med att hålla våra korta leveranstider.
Utan att göra avkall på kvaliteten. Känsligt innehåll i handlingarna
är inget problem. Vi garanterar full sekretess. Och att materialet är väl skyddat för skador och stöld. Med över 90 års erfarenhet är vi väl förtrogna med kraven på arkivinbindning.

Läs mer om föreskrifterna som gäller för domstolarnas arkiv enligt riksarkivets dokument 1998:36