Biblioteksservice Becker & Svanberg Bokbinderi AB
 
Historik och företagsdata
Arkivindindning
Biblioteksservice
Reparation och Ombindning
Nybindning
tidskriftsinbindning
kontorsservice
uppklistringar
Varmprägling
Försäljning
Galleri
 
 

På ett bibliotek finner du hyllmeter efter hyllmeter med böcker och tidskrifter. Som ska tåla mångårig kärleksfull och ibland hårdhänt behandling. Vilket det än är ställer det krav på att böckerna inte faller sönder.

På Becker & Svanberg Bokbinderi binder vi in tidskrifter, hembygdslitteratur och andra böcker åt bibliotek.