Reparation och ombindning Becker & Svanberg Bokbinderi AB
 
Historik och företagsfackta
Arkivinbindning
Biblioteksservice
Reparation och Ombindning
Nybindning
tidskriftsinbindning
kontorsservice
uppklistringar
Varmprägling
Försäljning
Galleri
 
 

Gamla fina bokband måste vårdas för att finnas kvar.
Vare sig de är gjorda i skinn eller imitation.

Handmarmorerat överdragspapper till omslaget tillverkar vi själva.
Allt med kvaliteten i första hand in i minsta detalj.
Bokbinderi är ett gammalt konsthantverk som kräver yrkesskicklighet och erfarenhet.

Vid konservering och restaurering av äldre böcker och handlingar
får vi använda oss av hela vår yrkeskunskap. Det tycker vi om.
 

Värdefulla och gamla volymer tar vi omhand med extra glädje.
Allt för att vår bokrikedom ska vara länge.

 

 
Byte av pärm pris ex bok upp till 23 cm 325 kr