Biblioteksservice Becker & Svanberg Bokbinderi AB
 
Historik och företagsfakta
Arkivinbindning
Biblioteksservice
Reparation och Ombindning
Nybindning
tidskriftsinbindning
kontorsservice
uppklistringar
Varmprägling
Försäljning
Galleri
 
 

På ett bibliotek finner du hyllmeter efter hyllmeter med böcker och tidskrifter.

För att bevara tidskrifter för framtiden
För att kunna hantera och slå i
För att kunna kopiera från
bind in i så kallade pansarband.
Häftade inlagor i hållbara styva pärmar med biblioteksbuckram.
Pris ex Forskning & Framsteg 450 kr
Vid större upplagor begär offert.