Varmprägling Becker & Svanberg Bokbinderi AB
 
Historik och företagsfakta
Arkivinbindning
Biblioteksservice
Reparation och Ombindning
Nybindning
tidskriftsinbindning
kontorsservice
uppklistringar
Varmprägling
Försäljning
Galleri
 
 

Personifiering, dvs.namnprägling i guld på almanackor, skrivmappar, psalmböcker, kontokortsfodral, plånböcker mm. är också en artikel som ökar från år till år. Det är bara fantasin som sätter gränserna.

Vi tar gärna emot texten digitalt. På så vis kan vi hantera stora volymer namn rationellt.

Ex. på präglingar


Ex. #1 Ex. #2 Ex. #1
Ex. #1 Ex. #1 Ex. #1